Disclaimer

terug

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerde onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel L. van Vliet Vorkheftrucks b.v. zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. L. van Vliet Vorkheftrucks b.v. aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid in deze.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L. van Vliet Vorkheftrucks b.v..

L. van Vliet Vorkheftrucks b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt ondermeer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of het anderzijds in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

L. van Vliet Vorkheftrucks b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op deze website. L. van Vliet Vorkheftrucks b.v. behoudt zich dan ook het recht voor om de eventuele door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene voorwaarden van L. van Vliet Vorkheftrucks b.v..