terug

Batterij

Batterij onderhoud & instructie

Lithiumbatterijen:

Onderhoud

Opladen

Lood-zuurbatterijen

Onderhoud

Opladen

Nu bijvullen
Te hoog bijgevuld
Goed bijgevuld
Te laat bijgevuld. Cel staat droog.